You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Przeglądy Techniczne Budynków

zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego

  1. Roczne przeglądy sprawności technicznej budynków zgodnie z Art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego.
  2. 5-letnie przeglądy techniczne budynków zgodnie z Art. 62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.
  3. Okresowe przeglądy techniczne budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² zgodnie z Art. 62 ust.1 pkt.3 Prawa Budowlanego.
  4. Zakładanie i prowadzenie książek obiektów Budowlanych zgodnie z Art. 64 Prawa Budowlanego.